Kontakt

Jozef Dedík

Mobil: +421 907 706 274

Mail: dedik@centrum.sk

Moravské Lieskové č.7

916 42 Moravské Lieskové

Slovensko

Ing. Ján Paulina

Predseda spolku DH Bučkovanka reg. č. ZDHS 30515

Mobil: +421 905 556 844

Mail: jan.paulina27@gmail.com

Športová 30

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Slovensko

IBAN: SK48 0200 0000 0011 2674 5651

IČO:35593105

DIČO:2021106626