Ponuka

Úpravy ľudových skladieb

Narodil sa 30.01.1942 v Moravskom Lieskovom. Po skončení základnej školy nastúpil do učilišťa v Trenčíne, kde zároveň navštevoval hudobnú školu - hru na trumpetu. Po návrate z učilišťa začal hrávať v domácej kapele "Dolinári". V roku 1974 preberá funkciu kapelníka. Pod jeho vedením prijala hudba zakrátko dnešný názov Bučkovanka. Kapelnícku funkciu vykonával až do roku 1998. Popri kapelníckej funkcií sa od roku 1968 až dodnes venuje úpravám ľudových piesní podjavorinského regiónu. Uprednostňoval v nich menej náročnú úpravu, čím su jeho skladby dostupné hlavne amaterským súborom. Výber z jeho úprav ĺudových skladieb nahrala Bučkovanka na svojich 6 zvukových nosičoch
Zoznam skladieb p. Jozefa Dedíka si možete pozrieť ! TU ! Notové obsadenie pre malú dychovú hudbu - 12 členov.
Cena tlačeného kompletu poslaného poštou na dobierku a elektronickou poštou je 20 €. Zmes je za 25 €

Ak máte záujem o skladby, volajte Dedík Jozef st. - 0905 753 308